جستجو
Menu

عنوان: آگهي فراخوان انتخاب مشاور جهت " تهیه شناسنامه باغات به هم پیوسته شهر تهران "

تاریخ انتشار: 1399/6/16

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 31

خلاصه مطلب:

سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران در نظر دارد جهت " تهیه شناسنامه باغات به هم پیوسته شهر تهران " در دو بخش تهیه شناسنامه باغات و اراضی مشجر پیوسته و هم چنین تهیه لایه به صورت جانمایی (GPS) درختان باغات، اقدام به همکاری با مشاور واجد صلاحيت از طریق انتخاب بر اساس متدولوژی اجرای کار و قیمت نمايد. لذا از كليه مشاوران كه داراي حداقل رتبه 4 گروه شهرسازی و معماری یا محیط زیست از سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند دعوت به عمل می آید از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز (به استثنای روزهای پنج شنبه و جمعه و تعطیلات رسمی) نسبت به ارائه مدارك مورد نياز جهت ارزيابي کیفی در پاكت در بسته و به صورت لاك و مهر شده به دبيرخانه اين سازمان به نشانی: تهران- ميدان آرژانتين- ابتداي خيابان بيهقی- شماره 32 سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران اقدام نمایند.

معيارهاي ارزيابي كيفي :
1) تجربه (سابقه اجرايي)
2) سرمايه انساني
3) ارزشيابي سالانه
4) توان مالي
5) تجربه ارائه خدمات مهندسي به شهرداري تهران
6) رعايت نظم و ترتيب در ارائه اسناد ،كامل بودن مدارك و ارائه مناسب 


مدارك مورد نياز جهت ارزيابي :
1) تصوير اساسنامه و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي شركت
2) تصوير گواهي رتبه بندي
3) تعداد پرسنل تمام وقت و پاره وقت به تفكيك مدرك تحصيلي
4) رزومه پروژه ها و فعاليت هاي شركت
5) فهرست كارفرمايان قبلي به همراه رضايت نامه هاي آنها
6) ساير تاييديه ها و گواهي نامه ها از مراجع ذي صلاح
7) ساير مدارك مفيد برای تشخيص شركت
ضمناً كليه مدارك فوق مي بايست داراي امضاء مجاز و مهمور به مهر شركت باشند.


سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
Http://parks.tehran.ir

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.
نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir