جستجو
Menu
کلیپ آئین بهره برداری از پروژه هزار هکتار جنگلکاری در قالب کمربندسبز شهر تهران - اسفند1399
 

 

 کلیپ افتتاحیه بوستان زندگی - مهر 1399  کلیپ افتتاحیه باغ سلیمانیه - آذر 1399
 

                                                                                                          

                                                                                                               
                      

 

 ویدئوی گزارش عملکرد سازمان بوستانها و فضای سبز-اردیبهشت 97  کلیپ فضای سبز شهر تهران


 

 

 

 


نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir