جستجو
Menu
پرسشهای متداول

  پرسش های متداول
________________________________________
محیط زیست چیست؟
محیطی شامل هوا، آب ، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان و روابط متقابل بین آنها که سازمان در آن فعالیت می نماید.
سیستم مدیریت زیست محیطی چیست؟
یک چارچوب ساختاری برای مدیریت اجرای زیست محیطی سازمان است. به طور خلاصه یک سیستم مدیریت زیست محیطی موارد زیر را در برمی گیرد.
طرح ریزی: جنبه ها و اثرات زیست محیطی یک سازمان را تعیین می کند.
انجام: سیاست ها ، اهداف و برنامه های زیست محیطی برای حمایت از محیط زیست و حفظ منابع را اجرا می کند
بررسی: بطور منظم سیستم را پایش نموده و هر گاه که نیاز باشد تعدیل انجام می دهد.
اقدام: سیستم را با تعیین اهداف جدید و اجرای برنامه های جدید و اجرای برنامه های جدید به منظور بهتر نمودن اجرای زیست محیطی مان بهبود مستمر می بخشد.
یک سیستم مدیریت زیست محیطی به یک سازمان اجازه می دهد که تاثیرات زیست محیطی فعالیت ها محصولات و خدماتش را کاهش داده کنترل و تجزیه و تحلیل نماید. و همچنین چارچوبی به منظور برآوردن تمام قوانین و ملزمات زیست محیطی مربوطه برای سازمانها فراهم می آورد.
ISO 14001:2004 چیست؟
ایزو 14001 استانداردی جهانی برای ایجاد و برقرار داشتن نظام هماهنگ مدیریت زیست محیطی در یک سازمان است. این استاندارد نیازمندی هایی را به منظور توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت زیست محیطی ارائه می نماید که می تواند توسط تمامی سازمانها صرف نظر از بزرگی و کوچکی و یا تولیدی و خدماتی بودن آن مورد استفاده قرار گیرد.
چرا ادارات دولتی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی را انتخاب می کنند؟
در سالهای اخیر، ادارات دولتی  از سراسر جهان اجرای سیستم های مدیریت زیست محیطی را به دلایل بیشماری بر می گزینند : از توقعات افزایش یافته عموم مردم و هوشیاری زیست محیطی گرفته تا رشد مدیریت و توسعه زیرساختها، و همچنین در نظر گرفتن استانداردهای قانونی سخت. یک سیستم مدیریت زیست محیطی می تواند به ادارات دولتی عمومی در کاهش اثرات زیست محیطی آنها کمک نماید که همچنین هزینه عملیات آنها را به همراه افزایش بهره وری اجرایی به دنبال خواهد داشت.
تاثیرات برقراری سیستم مدیریت ایزو  14001 در شهرداری منطقه ۲۲ تا به حال چه بوده است؟
تاثیرات آشکار:
• صرفه جویی در منابع
• استفاده بهینه ازمنابع بخصوص مصرف کاغذ از طریق ایجاد آگاهی در پرسنل
• توسعه شبکه آبرسانی
• استفاده بهینه از سموم
• نظارت  زیست محیطی بر نحوه کار پیمانکاران
• پیش بینی و جلوگیری از جنبه‌های بارز منفی ممکن در طراحی یک فرایند جدید
• صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی
• اجرای موفق طرح تفکیک زباله از مبدا با بکارگیری آموزش در کلیه سطوح (مدارس، منازل، کارگران و ... )
• رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در هنگام کار توسط کلیة کارگران و پیمانکاران
• بررسی جنبه های مختلف زیست محیطی در انجام کلیة پروژه های بزرگ سازمان
تاثیرات پنهان:
• ارتقاء سطح آگاهي‌های عمومی پرسنل نسبت به مسائل زیست‌محیطی که موجب رعایت مسائل و همچنین  شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنها مي‌شود.
• ارتقاء سطح فرهنگ زیست ‌محیطی شهروندان و جلب همکاری ایشان  با سازمان
مواردی که سازمان برای برقرای سیستم ISO 14001:2004 نیاز دارد؟
تدوین خط مشی زیست محیطی و تعیین اهداف زیست محیطی سازمان بر اساس الزامات قانونی و جنبه های زیست محیطی شناسایی شده جهت دستیابی  به بهبود مستمر و توسعه پایدار.
برقراری  ISO 14001:2004 چه کمکی به حفظ محیط زیست می کند؟
• عملیات زیست محیطی را بهبود می بخشد
• از آلودگی جلوگیری می نماید و مصرف منابع را کاهش می دهد
• هزینه های اجرایی را کاهش و بهره وری اجرایی را افزایش می دهد.
• هوشیاری و در گیری زیست محیطی کارکنان را بالا می برد
• اعتماد عموم و اطمینان از اجرا و مدیریت را می افزاید
• بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست
افزایش اعتبار و مقبولیت جهت سرمایه‌گذاری
• کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
• بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار
• افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
• آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
• کاهش شکایت، جریمه و مجازات
• حذف دوباره کاریها
• ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی خدمات
• بهبود ایمنی و بهداشت
بهبود مستمر چیست؟
فرآیند مداوم ارتقاء سیستم مدیریت زیست محیطی برای دستیابی به بهبود در عملکرد زیست محیطی کلی در راستای خط  مشی زیست محیطی سازمان 

جنبه‌ زیست ‌محیطی چیست ؟

بخشی از فعالیتها، محصولات یا خدمات یک سازمان که بتواند با محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد.
سود شهروندان از برقراری سیستم مدیریت زیست محیطی در سازمان چه می باشد؟
• داشتن محیط زیست سالم و شرایط بهتر زندگی
• حفظ و حراست از حقوق متقابل مردم و محیط‌زیست
• ارتقای سطح فرهنگ زیست‌ محیطی شهروندان
• ارائه خدمات رسانی مناسب به شهروندان
الزامات دستیابی به پایداری چیست؟
• توازن بین مطالبات قانونی و تکلیف شهروندان
• همکاری و تلاش یکپارچه
• تغییرات اصلاحی در رفتار و شیوه‌های زندگی
• تغییر الگوی مصرف و تولید
• تحصیلات و آموزش
• آگاهی عمومی  
 نقش شهروندان درحفظ محیط زیست چیست؟
• صرفه جویی در منابع
• نگهداری مطلوب محیط شهری
• جلوگیری از آسیب رسانی به امکانات شهری
• احساس مسؤلیت در جهت انعکاس مشکلات واقعی شهر و محیط زیست
• مشارکت در اداره امور شهری
• کاهش هزینه‌های نگهداری
هدف از کاربرد ISO 14000    ؟
 ISO-14000 به عنوان یک عنصر ، موثر و فعال در سیستم مدیریت شهری ، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده ، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته ، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع تجاری بویژه در بازرگانی خارجی را رفع می کند . استانداردهای ISO-14000 انعطاف پذیر بوده و اجرای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان قوانین محیط زیست هر کشور و شرایط محیط زیست بشکل واقع گرایانه انتخاب می شود .

 ISO 14001:2004 (سیستم مدیریت محیط زیست) چیست؟
سیستمی است برای اجرای برنامه های زیست محیطی در یک سازمان که به سازمان اجازه می دهد که تاثیرات زیست محیطی منفی فعالیت ها محصولات و خدماتش را کاهش داده کنترل و تجزیه و تحلیل نماید.
 فواید برقراری سیستم مدیریت زیست‌محیطی:
• بهبود روش های مدیریت، به ویژه مدیریت محیط زیست
• کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه ( انرژی، آب و ... )
• کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
• بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و دستیابی به توسعه پایدار
• افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
• کاهش شکایات
• حذف دوباره کاریها
ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی خدمات
بهبود ایمنی و بهداشت
 

 

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir