جستجو
Menu

کاج مطبق

نام علمی : ( Araucaria heterophylla ( A. Excelsa

نام انگلیسی :Norfolk Island Pine

خانواده :Araucariaceae

 درخت سوزنی برگ که در جنگل های نیمکره ی جنوبی به بلندی m 40  رشد می کند اما در شرایط آب و هوائی ما به عنوان درخت کوچک زیبا برای تزئین فضاهای داخلی و محیط های بسته پرورش داده می شود. این گیاه برای رشد متقارن نیاز به فضای کافی دارد. درختی است  کند رشد با طبقاتی از شاخه های خشن در چرخه های متقارن پوشیده از برگهای سوزنی نوک تیز به طول cm 1/5.

 

 

نیاز های محیطی

دما : گرمای متوسط تغییرات دمائی از تابستان به زمستان و بالعکس باید تدریجی صورت گیرد. در زمستان در محیط خنک ولی به دور از یخبندان ( حدود10 درجه سانتی گراد ) نگهداری شود.

رطوبت : نیازمند رطوبت بالا در صورت امکان بالای60 ٪ – در محیط گرم و خشک بدون مه پاشی منظم نمی تواند رشد خوبی داشته باشد.

مکان : نور خوب تا نیمه سایه ولی به دور از تابش مستقیم خورشید. بهتر است گیاه را در تابستان در هوای آزاد ولی به دور از آفتاب مستقیم قرار داد.

آبیاری و کوددهی : آبیاری منظم از بهار تا پاییز، آبیاری کم در زمستان. هرگز نباید خاک گلدان خشک شود.  در صورت امکان از آب بدون املاح استفاده شود. در فصل رشد با کود بدون آهک هر دو هفته یک بار کوددهی شود.

مراقبت : سعی شود در زمستان محیط داخل خیلی گرم نشود. بهتر است در زمستان گیاه را خنک نگه داشت. برگها باید گاهی مه پاشی شوند. هر سه یا چهار سال یک بار گلدان تعویض شود تا رشد گیاه کنترل شود.

ثکثیر 

قلمه ی راسی در شرایط ویژه در گلخانه با استفاده از هورمون رشد و دمای خاک C° 25 . تکثیر برای افراد مبتدی دشوار است.

مشکل ویژه

ریزش برگ ها و از دست دادن شاخه های پایینی -  علت : هوای گرم وخشک یا خشک شدن خاک، نور کم.


تعداد مشاهده: 11325
1390/8/7
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir