جستجو
Menu

درخت سه رنگ

نام علمي : Photinia spp
نام تيره : Rosaceae
نام انگليسي : Christmas Berry

                                                                                                                      
مشخصات گياهي :
نام علمي سه رنگ از لغت يوناني Photieinos به معناي درخشان اقتباس و بعلت براق بودن برگهاي آن به اين نام مرسوم شده است. اين درخت بومي چين بوده وداراي حدود 60 گونه است، گاهي بواسطه شباهتي كه با درخت جل دارد با آن اشتباه مي‌شود.شامل درختان و درختچه‌هاي هميشه سبز يا خزان شونده ايست كه براحتي رشد مي‌كنند. برگها ساده و بطور متناوب و برنگ سبز تيره مي باشند. گلها كوچك و سفيد رنگ هستند كه در بهار ظاهر مي‌شوند. اغلب گونه‌هاي اين  جنس ميوه‌هاي كوچك قرمز يا سياه زينتي دارند كه در پاييز و زمستان توليد مي‌شوند.

نيازها :
اين گياه مقاوم به سرماي شديد است ولي بايد از بادهاي سرد قوي و يخبندان طولاني محافظت شود. رشد متوسط داشته و نياز به آفتاب يا كمي سايه، خاك گرم ولي نه زياد سنگين و زهكشي شده و آبياري مرتب و متوسط دارد. گونه‌هاي هميشه سبز آن در خاكهاي گچي رشد خوبي دارند ولي گونه‌هاي خزان پذير آن به خاك خنثي يا اسيدي نياز دارند.                                                                                                                                            

روش تكثير :
ـ كاشت بذر در فصل بهار و در شاسي سرد (گونه هاي خزان دار را مي‌توان در پاييز كاشت)
ـ تهيه قلمه نيمه خشبي در اوايل تابستان از گونه‌هاي هميشه سبز و خزان پذير
ـ تهيه قلمه خشبي در پاييز از گونه‌هاي خزان پذير
ـ پيوند بر روي پايه‌هاي درخت به در بهار

هرس :
اين گياه نياز به هرس خاصي ندارد. فقط شاخه هاي اضافي در طول دوره رشد حذف مي‌‌شود تا فرم زيباي آن حفظ شود.

معرفي گونه‌ها :
سه رنگ چيني   P.serrulata  (Chiness Photinia)
درخت يا درختچه هميشه سبز است كه تا ارتفاع 10 متر و گستردگي 4 متر رشد مي‌كند. موطن اصلي آن چين است. برگهاي بيضي شكل جوان آن قرمز و شفاف بوده و پس از رشد كامل سبز تيره مي‌گردند. گلهاي كوچك سفيد آن از اواسط يا اواخر بهار تا اواسط تابستان ظاهر مي شوند و ميوه‌هاي قرمز رنگ توليد مي‌كنند.

P.villosa
درختي كوچك و يا درختچه‌اي خزان پذير است كه تا ارتفاع 5 متر و گستردگي 3 متر رشد مي‌كند. موطن اصلي آن ژاپن، چين و كره است. برگهاي جوان آن برنزي بوده و سپس سبز تيره مي‌شوند و در فصل پاييز به قرمز ـ نارنجي تغيير رنگ مي‌دهند. گلهاي سفيد در اواسط بهار ظاهر شده و ميوه‌هاي قرمز رنگ توليد مي‌كنند. اين گونه‌ خاك اسيدي را ترجيح مي‌دهد.

سه رنگ ژاپني P . glabra (Japanese photinia)
درختچه‌اي است هميشه سبز كه تا ارتفاع 10 متر و گستردگي 4 متر رشد مي‌كند. برگهاي تخم مرغي شكل آن حدود 7 سانتي‌متر طول دارند. برگهاي جوان آن برنزي بوده و سپس سبز تيره مي‌شوند. گلهاي سفيد و معطر آن از اواخر فصل بهار ظاهر مي‌شوند وميوه‌هاي قرمز توليد شده در نهايت سياه رنگ مي‌گردند. موطن اصلي آن ژاپن است.

 

P. Fraseri (Fraser Photinia)
درختچه‌اي است هميشه سبز و مقاوم به سرما ( تا 18 ـ درجه سانتي‌گراد) كه تا ارتفاع 5 متر رشد مي‌كند. برگهاي بيضي شكل جوان آن برنزي و بطول 12 سانتي‌متر هستند، سپس سبز تيره مي‌گردند. گلهاي سفيد آن در بهار ظاهر مي‌شوند.

P. arbutifolia (California toyon)
درختي هميشه سبز است گاهي تا ارتفاع 10 متر رشد مي‌كند. برگهاي دوكي شكل، سفت و چرم مانند آن 5 تا 10 سانتي‌متر طول دارند. گلهاي سفيد آن در بهار ظاهر مي‌شوند و ميوه‌هاي قرمز براق توليد مي‌كنند.

‍P. beauverdiana
درختچه‌اي خزان پذير است كه تا ارتفاع 9 متر رشد مي‌كند، برگهاي بيضي شكل آن حدود 13 ـ 5 سانتي‌متر طول دارند. گلهاي سفيد آن در بهار ظاهر شده و ميوه‌هاي قرمز توليد مي‌كنند كه بعد سياه رنگ مي‌شوند.موطن اصلي آن ژاپن است.

كاربرد :
اين گياه به دليل جذابيت پوشش برگي (بخصوص گونه‌هاي هميشه سبز) و همچنين ميوه‌هاي زيبا از ارزش بسياري برخوردار است. با تغيير رنگ برگها از قرمز به سبز و نارنجي و زرد زيبايي خاصي به محيط عرضه مي‌كند. از اين درخت بيشتر به صورت تك درخت براي تزيين پاركها استفاده مي‌شود.

 


تعداد مشاهده: 9355
1386/10/11
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir