جستجو
Menu

سروسيمين

نام علمي   : Curpressus arizonica syn.C. glabra
خانواده    : Cupressaceae
نام انگليسي  : Arizona Cypress

مورفولوژي
اين درخت زيبا بومي ايالت آريزونا و كاليفرنياست داراي برگهاي فلسي به رنگ  سبز-آبي يا خاكستري مي‏باشد  تاج گياه موزون و مخروطي و ميوه آن مخروط كروي به رنگ قهوه‏اي است. ريشه‏هاي جانبي و گسترده سطحي دارد. حداكثر بلندي آن 15-10 متر و گستردگي آن 5-3 متر است ولي  با عمل هرس مي‏توان اندازه آنرا در حد مورد نظر نگهداشت شاخ و برگ و ميوه آن معطر است و مخصوصاً بعد از هرس و آبياري عطر دلپذيري در محيط پخش مي‏كند.

نيازها
نورپسند  بوده و خاك شني و سبك براي كاشت آن مناسب است. با آب و هواي خشك سازگاري بيشتري دارد به  گرما و خشكي خاك نيز مقاوم بوده و در  مقابل وزش بادهاي شديد بردبار است. نسبت به سرما مقاوم بوده و تا 15ـ درجه سانتيگراد را تحمل  مي‏كند بعد از مستقر شدن در محل اصلي به آبياري كم نياز دارد.

كاربرد
براي  ايجاد پرچين و حصار بادشكن, جلوگيري از فرسايش‏هاي بادي و آبي و براي توسعه فضاي سبز به صورت جنگلكاري مناسب است. از آنجائيكه رنگ برگهاي آن سبز-آبي و معطر است در طراحي فضاي سبز پاركهاي شهري و جنگلي براي ايجاد تنوع رنگ و بوي خوش به‏كار مي‏رود.

ازدياد
1ـ كاشت بذر بهار يا اوايل تابستان. بذور بايد قبل از كاشت حدود 4 هفته در دماي 4-2  درجه سانتيگراد قرار داده شوند سپس در گلخانه يا در هواي آزاد كاشته شوند.
2ـ گرفتن قلمه در اواخر زمستان. قلمه‏ها را در گلخانه يا شاسي ريشه‏دار مي‏كنند. استفاده از اسيد ايندول بوتيريك با نسبت 60 در ميليون به تسهيل در ريشه دهي كمك  مي‏كند.


تعداد مشاهده: 5743
1386/8/12
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir