جستجو
Menu

گیاهان انرژی زا و ذخیره کربن

به طور کلی به گیاهانی که در تولید سوختهای زیستی مورد استفاده قرار می گیرند ، Energy Crops (گیاهان  انرژی زا) گفته می شود.

 گیاهان انرژی زاپتانسیل کاهش انتشار کربن را دارند بنابراین در کاهش گازهای گلخانه ای موثرند. از این محصولات برای تولید الکتریسیته استفاده شده و از سوزاندن آنها Co2  کمتری نسبت به سوختهای فسیلی آزاد می گردد.
از جمله گیاهانی که تحقیقات زیادی روی آن انجام شده و به عنوان سوخت زیستی مورد استفاده قرار    می گیرد، علف Miscanthus  می باشد.
این گیاه در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی موثر است زیرا در تولید بیواتانول از آن استفاده می شود.همانطور که می دانیم بیو اتانول یک سوخت زیستی مایع است و علاوه بر آنکه از تخمیر قند یا نشاسته گیاهان واجد آنها بدست   می آید از توده های سلولزی درختان و علفها نیز حاصل  می گردد.
در یک مطالعه موردی در کشور انگلستان ازکاشت توام دو گیاه بید و علف   Miscanthus برای کاهش گاز های گلخانه ای استفاده شد .
کاشت توام این گیاهان نه تنها برای حیات وحش مفید است (حیات پروانه ها و برخی گونه های پرندگان) بلکه از جنبه زیبایی شناختی  نیز حائز اهمیت می باشد.
منبع : Sciencedaily
 

تعداد مشاهده: 4102
1389/7/14
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir