جستجو
Menu

* اطلس بوستانهای شهر تهران
این کتاب حاوی مجموعه ای از اطلاعات درباره وضعیت بوستانهای شهر تهران است تا با کمک آن شهروندان بتوانند از امکانات و نحوه دسترسی به آنها مطلع گردند . اطلس بوستانها مشتمل بر سه فصل به شرح زیر می باشد : 
فصل اول ، جانمایی 1384 بوستان برروی 124 صفحه نقشه تهران به مقیاس 1:12500 به همراه راه های دسترسی به هریک از آنها .
فصل دوم ، شامل نفشه 101 بوستان منتخب در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به همراه نمایش امکانات هر بوستان برروی نقشه .
فصل سوم ، فهرست اسامی کلیه 1384 بوستان به همراه محل نمایش آنها برروی 124 صفحه نقشه فصل اول.

 مقدمه و راهنمای علائم 
مناطق تهران بزرگ
راهنمای اتصال صفحات نقشه
بوستانهای شهر تهران
بوستانهای منتخب شهر تهران
فهرست اسامی بوستانهای شهر تهران
فهرست اسامی بوستانهای منتخب شهر تهران

ناشر : سازمان بوستان ها و فضای سبز

سال انتشار :  1386

قیمت : 65000 ریال


تعداد مشاهده: 6591
1387/5/26
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir