|  05/30/2016 - دوشنبه 10 خرداد 1395
جستجو
Menu

* اطلس بوستانهای شهر تهران
این کتاب حاوی مجموعه ای از اطلاعات درباره وضعیت بوستانهای شهر تهران است تا با کمک آن شهروندان بتوانند از امکانات و نحوه دسترسی به آنها مطلع گردند . اطلس بوستانها مشتمل بر سه فصل به شرح زیر می باشد : 

 ناشر : سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
فصل اول ، جانمایی 1384 بوستان برروی 124 صفحه نقشه تهران به مقیاس 1:12500 به همراه راه های دسترسی به هریک از آنها .
فصل دوم ، شامل نفشه 101 بوستان منتخب در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به همراه نمایش امکانات هر بوستان برروی نقشه .
فصل سوم ، فهرست اسامی کلیه 1384 بوستان به همراه محل نمایش آنها برروی 124 صفحه نقشه فصل اول.

 مقدمه و راهنمای علائم 
مناطق تهران بزرگ
راهنمای اتصال صفحات نقشه
بوستانهای شهر تهران
بوستانهای منتخب شهر تهران
فهرست اسامی بوستانهای شهر تهران
فهرست اسامی بوستانهای منتخب شهر تهران

چاپ اول : 1386
تعداد صفحات : 272
قیمت : 65000 ریال


تعداد مشاهده: 5670
1387/5/26
print
  نظرات