جستجو
Menu

آبرسانی جنگلکاری سوهانک

مساحت: 80 هکتار

آبرسانی جنگلکاری سوهانک شامل مخازن پلی اتیلن  به حجم 100 مترمکعب، لوله کشی های اصلی به قطر 110 و لوله کشی های فرعی به طول 60000  متر جهت آبیاری تحت فشار برای کل سایت جنگلکاری می باشد.


تعداد مشاهده: 273
1395/9/29
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir