جستجو
Menu

آبیاری بارانی ضلع جنوب همت

مساحت: 7 هکتار

اجرای پروژه در سه فاز می باشد. لوله اصلی به قطر 200 میلی متر لوله های فرعی به قطر 90 و 63 و 40 میلی متر به طول 10000 متر

 


تعداد مشاهده: 230
1395/9/28
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir