جستجو
Menu

آبرسانی جنگلکاری دانشگاه امام حسین (ع)

مساحت: 400 هکتار

آبرسانی جنگلکاری دانشگاه امام حسین (ع) شامل مخزن ژئوممبران به حجم 10000 مترمکعب، لوله کشی های اصلی به قطر 125 و لوله کشی های فرعی به طول 40000 متر جهت آبیاری تحت فشار برای کل سایت جنگلکاری می باشد.


تعداد مشاهده: 234
1395/9/28
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir