جستجو
Menu

آبیاری قطره ای بوستان یاس فاطمی
موقعيت پروژه : بوستان جنگلی یاس بخشی از شمال و جنوب اتوبان شهید بابایی

موقعيت پروژه : بوستان جنگلی یاس بخشی از شمال و جنوب اتوبان شهید بابایی

بوستان بزرگ یاس به مساحت 500 هکتار شامل 350 هزار اصله درخت با عمر بالای 30 سال است که نیاز مبرم به سیستم نوین آبیاری جهت تامین و توزیع آب دارد به همین دلیل این سازمان اقدام به احداث سیستم آبیاری قطره ای نموده است که شامل مخزن 1000 متر مکعبی، مخزن 500 متر مکعبی، مخزن 300 متر مکعبی و 2300 کیلومتر لوله گذاری می باشد .


تعداد مشاهده: 259
1395/9/28
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir