جستجو
Menu

آبرسانی پروژه جنگلکاری ساصد

مساحت: 180 هکتار

مشخصات زمانی: در حال اجرا

شرح عملیات اجرائی لوله گذاری آبیاری شبکه ساده - شیر برداشت آب

 پیشرفت پروژه در حال اجرا به شرح ذیل:

       •          لوله گذاری به قطر 40       4500 متر

•         لوله گذاری به قطر 63         1400 متر

•         لوله گذاری به قطر 90         2100 متر

•         لوله گذاری به قطر 110        1000 متر

•         لوله گذاری به قطر 125        2000 متر

•         نصب شیر مدیریت 3 اینچ          4عدد

•         نصب شیر برداشت آب         100 عدد

اهداف پروژه :

1.  صرفه جویی در مصرف آّب در این روش نسبت به آبیاری با تانکر

2.  عدم تردد تانکر در جاده ها

3.  مقرون به صرفه بودن آبیاری شلنگی نسبت به تانکری به صورتی که هزینه احداث شبکه آبرسانی و توزیع در آن جنگلکاری برابر هزینه کار یک سال تانکر در آن عرصه ها می باشد و سال های بعد نیاز به هزینه مجدد تانکر نیز ندارد . 


تعداد مشاهده: 223
1394/10/28
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir