جستجو
Menu

آید امام غائب

آید امام غایب

در انتظار اویم


در یاد و فکر ما هست

من بی قرار اویم


جانم فدای مهدی

آن وارث پیمبر


در پنج سالگی شد

ایشان امام و رهبر


http://bustannoor.blogfa.com


تعداد مشاهده: 334
1394/10/13
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir