جستجو
Menu

پیغمبر خوب ما

پیغمبر خوب ما

نور خدا محمد (ص)

 

چراغ راه مردم

رهبر ما محمد (ص)

 

ما کودکان همیشه

گوییم یا محمد (ص)

 

ما پیرو تو هستیم

صل علی محمد

 

ای پیرو محمد

ای کودک مسلمان

 

قلب تو پاک و روشن

از نور دین و ایمان

 

یار و نگهدار تو

باشد خدا و قرآن

 

بگو تو، یا محمد

صل علی محمد

 

http://zorietayebeh.blog.ir

 


تعداد مشاهده: 417
1394/10/13
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir