جستجو
Menu

باغبان
باغبان

من دوست دارم باغبان باشم
در هر زميني گل بکارم
صدها گل ياس و شقايق
آلاله و سنبل بکارم
هرجا زميني خشک و خاليست
با دست من آباد گردد
از ديدن گل هاي زيبا
دلهاي غمگين شاد گردد

"منبع: ترانه های کودکان"


تعداد مشاهده: 496
1394/3/11
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir