جستجو
Menu

محبان مهدی (عج) او خواهد آمد

 


یک نفر می آید

مادرم می گوید

یک نفر در راه است

از صدای پایش

دل من آگاه است

وقتی او می آید

قاصدک می خندد

راه های غم را

بر همه می بندد

ابرها می بارد

چشمه ها می جوشد

هر درختی در باغ

رخت نو می پوشد

مادرم می گوید

روی ماهش زیباست

گر چه از او دوریم

او همیشه با ماست

www.koodakcity.comتعداد مشاهده: 510
1394/3/11
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir