جستجو
Menu

امام حسین (ع)

امام سوم ما

که مشهوره تو دنیا

با ظالمان می جنگید

با مظلومان می خندید

قرآن زیاد می خونده

تو سختی ها نمونده

گشته توی کربلا

شهید راه خدا

توصیه کرده به ما

آقای خوب دنیا

امر به معروف کنید

کمک به مظلوم کنید

وقتی که آب می خوریم

سلام می دیم به آقا

بچه های حسینی

آب می خورید؟بفرما

"گروه فرهنگی رهروان انتظار"


تعداد مشاهده: 567
1394/3/11
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir