جستجو
Menu

بوستان پلیس

آدرس: بزرگراه وفادار، بعد از میدان قنات کوثر


مکان: منطقۀ 4 ناحیۀ 9

سال تاسیس:

1382

نوع بوستان:

شهری

مساحت: 516663 مترمربع

تلفن: 77361770


اطلاعات توصیفی

نوع طراحی: مختلط( منظم و نامنظم)

پوشش گیاهی: گردو، انار، گیلاس، چنار، سرولاوسون و سدروس

امکانات بوستان: زمین بازی کودکان، زمینهای ورزشی، مسجد، آبنما، سرویس بهداشتی از ویژگیهای طراحی این بوستان ورودی جنوبی می باشد که بصورت ردیفهای از ستونها که بنام کلوناد معروف می باشد نمایان گردیده است.


تعداد مشاهده: 4138
1391/7/8
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir