جستجو
Menu
بوستان پدر(28/07/2019 11:31:02 ق.ظ)
بوستان نهج البلاغه فاز 3(09/06/2018 01:34:22 ب.ظ)
بوستان ژوراسیک(03/08/2016 09:41:49 ق.ظ)
بوستان کیهان(16/05/2016 10:14:57 ق.ظ)
پارک پرواز 1 و 2(15/05/2016 02:48:19 ب.ظ)
بوستان پانزده خرداد(15/05/2016 02:21:56 ب.ظ)
بوستان مولانا(15/05/2016 02:17:42 ب.ظ)
بوستان مسجد امام حسن (ع)(15/05/2016 02:15:28 ب.ظ)
بوستان عرفان(15/05/2016 02:09:17 ب.ظ)
بوستان سپهر(15/05/2016 02:06:03 ب.ظ)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir