جستجو
Menu
اطلاعات بیشتر
مبعث حضرت رسول اکرم (ص) مبارک باد
اطلاعات بیشتر
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 96
اطلاعات بیشتر
بوستانهای شاخص شهر تهران
اطلاعات بیشتر
گلکاریهای سطح بوستانها و معابر شهر تهران
اطلاعات بیشتر
نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران
اطلاعات بیشتر
توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه های شهر تهران

  


نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir