جستجو
Menu

عنوان: طرح پراكنش زيستی پرندگان تهران

تاریخ انتشار: 1389/10/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 3639

خلاصه مطلب:

<divstyle="text-align:>هدف:
بوستان های درون شهرها اگرچه بافت كم و بیش یكسانی دارند ولی مجموعه متنوعی از زیستگاه های مختلف را تشكیل می‌دهند. به همین دلیل انتظار می‌رود كه بیشترین جمعیت پرندگان را در خود نگهداری ‌كنند. در مقایسه با سایر مناطق، تنها جایی از شهرها كه شهروندان به پرندگان به صورت عوامل خدادادی و زیباشناختی نگاه كرده و آنها را صرفا جهت دستگیری و در قفس كردن و یا احتمالاً شكار نمی بینند بوستان ها هستند. در نتیجه گونه هایی كه علاقمندی بیشتری به زندگی در جوار انسان ها دارند، به زودی جذب بوستان ها شده و هر كدام بر حسب نیاز در گوشه‌ای از بوستان مستقر شده و به مرور زمان جمعیت پرنده در شهر افزایش می‌یابد.
</divstyle="text-align:>

روش پژوهش: 
در این طرح بهترین ساعات مشاهده پرندگان، دقیقاً پس از روشن شدن هوا در ابتدای صبح تعیین گردید، در این زمان جمعیت (بازدید كننده) بوستان حداقل بوده و پرندگان به دلیل احساس امنیت از لانه‌های خود خارج می‌شوند.
برای تخمین جمعیت پرندگان از طریق Line - transect و مشاهده مستقیم یعنی Direct census و تعمیم آن بـه كـل بوسـتان استـفـاده شد. بررســی هـا با دوربـین چـشمـی 10B     40 zeiss و نیـز دوربیـن 8B   42 canon انجام گرفت. مطالعات در 14 بوستان پیشنهادی و در مدت 10 ماه (هر ماه 3 الی 4 نوبت بازدید) انجام پذیرفت.
نتایج :
نتایج نشان داد كه علی رغم جمعیت و تنوع پرندگان در سطح شهر تهران، در مقایسه با سایر پایتخت های دنیا فوق‌العاده كم است. بررسی بوستان های پیشنهادی نشان داد كه هر چه بوستان خلوت و بزرگ و دارای سازه‌هایی مانند بركه، آبراهه و .... باشد تعداد پرنده ای كه در آنها دیده می‌شود بیشتر است.
1ـ بیشترین تعداد پرنده در پارك شهر مشاهده شد كه دلیل آن قدمت زیاد، داشتن درختان مرتفع و متنوع، آب و امكانات غذایی فراوان و در دسترس است.
2ـ به علت وجود منابع آلوده كننده و عدم كنترل دقیق و شلوغی و مجاورت بیمارستان و رفت و آمد شدید، در پارك ملی سرخه حصار با داشتن حداكثر مساحت، كمترین تعداد پرنده مشاهده شد.
3ـ بوستان های بعثت و المهدی نیز به دلیل داشتن شرایط نامساعد از تنوع پرندگان كمتری برخوردار بودند.
4ـ بوستان طالقانی با وجود واقع شدن در بین اتوبان ها به علت دور از دسترس بودن، جمعیت و تنوع خوبی در آن دیده شد.
پیشنهاد می‌گردد در هر بوستان 2 محل پرنده گیر، مانند درختانی با تنوع گونه‌ای مختلف و در گوشه ای دنج همراه با ذخیره گاه یا حوضچه ای آب دار ولی نه سیمانی از خاك فشرده و بدون شكل هندسی تعبیه كرده و با آموزش كودكان و جوانان و برگزاری كلاس های آموزشی برای شناسایی پرندگان به صورت رایگان اقدام صورت گیرد.

مجری:
شرکت پیرامون

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir