جستجو
Menu

عنوان: طرح حفاظت از درختان کهنسال شهر تهران

تاریخ انتشار: 1389/10/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 5011

خلاصه مطلب:

هدف:
شناسايي درختان كهنسال شهر تهران و بررسي نقش عوامل مختلف تنش زا بر روي آنها و نيز ارائه راهكارهايي در جهت حفظ و نگهداري اين درختان.

روش پژوهش:

جهت انجام مطالعات بر اساس شرح خدمات ارائه شده به منظور ارزيابي وضعيت درختان و تعيين توان زيستي، آنها بررسي و اندازه‌گيري‌هاي كمي و كيفي درختان كهنسال انجام و براي تهيه شناسنامه هر يك از درختان فرم لازم تهيه گرديد. كه در اين فرم ها كليه موارد از جمله (نام علمي، موقعيت، قطر بن، قطر برابر سينه، سن تقريبي، وضعيت سلامتي، كيفيت آب، اقدامات حفاظتي و تهيه نقشه موقعيت درختان كهنسال شهر تهران) تعيين گرديد.
در اين راستا مطالعات هواشناسي شامل: بارش، دما، تبخير، رطوبت، باد، آب هاي زيرزميني، زمين شناسي و خاك شناسي انجام گرفت.

پيشنهادات :
1ـ تعيين سن درختان (در صورت قطع درخت)
2ـ صدمات وارده به بن درخت در اثر: خاك ريزي و جدول‌ بندي نامناسب و عدم تهويه اطراف درخت و نيز افزايش رطوبت و پوسيدگي طوقه.
3ـ صدمات وارده به تنه و تاج درختان :  پرس نامناسب، برخورد مصالح ساختماني و ... .
4ـ نصب شبكه و پنجره فلزي اطراف درختان : به گونه‌اي كه با رشد تنه درخت به آن آسيب نرساند.
5ـ اصل و مبنا قرار دادن درختان كهنسال در شهرسازي و معماري
6ـ نزديك نبودن كارگاه ها و تعميرگاه ها به درختان مذكور
7ـ ايجاد حريم به شعاع m2 از سازه‌هاي ساختماني و حريم به شعاع 10 متر براي گسترش تاج پوشش.
8ـ مشخص نمودن محل و منبع تأمين آب مورد نياز.
9ـ بازديد سالانه از درختان كهنسال به منظور پيشگيري از آفات و امراض.
10 ـ تهيه شناسنامه براي هر درخت (سن، گونه، كدشناسايي، توصيه هاي زيست محيطي)
11 ـ هماهنگي با سازمانها و ادارات از قبيل (آب ، برق، مخابرات، شهرداري و ...) جهت كاهش صدمات ناشي از عمليات عمراني
12 ـ افزايش اطلاعات در زمينه حفظ و نگهداري درختان
13 ـ پيشگيري از صدمات مكانيكي و شيميايي
14ـ ترميم و رسيدگي سريع به درختان آسيب ديده.

مجری:
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی) 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir