جستجو
Menu
  ارزيابي، مطالعه و بررسی گونه های گياهی و انتخاب گونه های مناسب گیاهی سازگار باشرايط آب و هوائی تهران
 
   
هدف : 
با توجه به این كه یكی از وظایف معاونت پژوهشی سازمان پاركها، تحقیق و بررسی گونه‌های مختلف گیاهی و انتخاب گونه‌های مناسب برای شهر تهران و تولید آنها می‌باشد، اطلاعات حاصل از این طرح می‌تواند مسئولین اجرایی را در شناخت وضعیت گیاهی موجود شهر تهران و معرفی گونه‌های جدید یاری نماید.
روش پژوهش :
1ـ تعیین شاخص های مناسب بودن گونه‌های درختی غیرمثمر و مثمر، درختچه‌ای، رونده، پرچینی، پوششی، گلهای فصلی، گیاهان فضای سبز عمودی، پیازی ها و گل های آپارتمانی برای استفاده در شهر تهران.
2ـ مشخص نمودن گونه‌های غالب مورد استفاده در فضای سبز شهر تهران
3ـ امتیازدهی به گونه‌های گیاهی موجود براساس شاخص های تعیین شده
4ـ بررسی گونه‌های غالب مورد استفاده در سایر شهرهای دارای آب و هوای مشابه شهر تهران با استفاده از مطالعات كتابخانه‌ای و اینترنتی
5ـ امتیازدهی به گونه‌های جدید انتخابی
6ـ پیشنهاد گونه‌های جدید مناسب برای استفاده در فضای سبز شهر تهران

نتایج :
در پایان نتایج پژوهش، گونه‌های جدید و سازگار با شرایط آب و هوایی تهران كه قابلیت استفاده در فضای سبز برون‌ شهری و درون‌ شهری را دارند معرفی می‌گردند.

مجری:
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 

تاريخ انتشار:1389/10/20
تعداد بازديد:5716
  نظرات

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir