جستجو
Menu

عنوان: طرح تحقیقاتی- اجرایی کنترل موریانه های زیر زمینی اراضی جنگلکاریهای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

تاریخ انتشار: 1389/10/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 4238

خلاصه مطلب:

هدف:
موریانه ها حشراتی گرمسیری می باشند و به طور عمده از مواد سلولزی تغذیه می کنند. در تهران اکثر درختانی که در پارک های جنگلی و جنگل کاری ها کاشته شده اند مورد حمله موریانه ها قرار می گیرند. افراد کارگر موریانه ها با ایجاد گالری هایی در زیر زمین و یا سطح زمین خود را به درختان می رسانند و از ریشه و یا تنه درخت تغذیه می کنند. با توجه به اثرات سوء زیست محیطی، استفاده از حشره کش ها جهت کنترل موریانه ها توصیه نمی شود هدف از اجرای این طرح، کنترل موریانه ها با استفاده از سیستم طعمه گذاری می باشد. در این سیستم، بدون آلودگی محیط زیست، موریانه های زیر زمینی کنترل خواهد شد. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته جهت کنترل موریانه های زیر زمینی از سیستم طعمه گذاری به عنوان یک روش جایگزین استفاده می کنند.

روش پژوهش:
به طور کلی کنترل موریانه ها بر اساس دو تکنیک انجام می گیرد.
1ـ استفاده از سیستم طعمه گذاری یا Baiting  system: 
اصول تئوریک این سیستم بر پایه آلوده سازی افراد کارگر و رها سازی آنها به داخل کلنی موریانه ها می باشد.

2ـ استفاده از سیستم Trap-Treat-Release:
در این حالت افراد کارگر موریانه ها با استفاده از تله های طعمه ای جمع آوری و سپس سطح پشتی بدن آنها با یک ماده شیمیایی مؤثر آلوده می گردد.
به طور کلی روش تحقیق به صورت تقسیم زمین به ده قطعه ده هکتاری جهت اجرای طرح و کارگذاری یکصد تله برای هر هکتار زمین می باشد و بررسی تله های کارگذاری شده و شناسایی تله های آلوده و آلوده سازی آنها می باشد.


نتایج :
شناسایی کلنی های موریانه ها با توجه به تراکم جمعیت آنها، براساس آستانه زیان اقتصادی و آلوده سازی تله ها با استفاده از سموم شیمیایی و مواد تنظیم کننده رشد حشرات مدنظر قرار می گیرد. بررسی مقایسه ای تله هایmonitoring و تله‌های آلوده جهت ارزیابی نتایج حاصله انتخاب می شوند و ارائه بهترین و مؤثرترین روش مبارزه با موریانه ها مورد توجه قرار می گیرد.

مجری:
موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir