جستجو
Menu

عنوان: طرح بررسی نگرش افراد(مقطع سنی 9 الی 15 سال) نسبت به فضای سبز و تاثير آن در بهداشت روانی جامعه

تاریخ انتشار: 1386/4/25

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 3247

خلاصه مطلب:

هدف:
به منظور برآوردن نیازهای روانی و آرامش روحی بیشتر مردم در رابطه با فضای سبز و بهره برداری مطلوب‌تر از بوستان ها و ارائه راه حل های عملی در این خصوص طرح مذكور مورد مطالعه قرار گرفت. 

روش پژوهش: 
ابتدا نگرش های مختلف مردم در رابطه با فضای سبز از جوانـب گـوناگون ماننـد نیاز به آرامـش، زیبایی و تنـوع و ... به طور صحیح و علمی مورد بررسی قرار گرفت و با در نظر گرفتن این دیدگاه ها راهی برای بهره‌برداری مطلوب تر از بوستان ها ارائه گردید.
به این منظور پرسش نامه‌ای در گروه سنی مدرسه (15 ـ 9) تهیه شد و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری و تعارض طبقه‌ای به تفكیك مناطق مختلف شهری و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت راه‌ حل های عملی ارائه گردید.

نتایج :
1ـ استفاده از فضای سبز و بوستان ها در هنگام اوقات فراغت موجب رفع خستگی ناشی از كار و تعهدات اجتماعی و رشد و پیشرفت و شكوفایی شخصیت انسانی می‌شود.
2ـ با توجه به شرایطی كه باید بوستان ها داشته باشند اولویت های استفاده از این مكان ها مورد بررسی قرار گرفت.
3ـ مطالعات انجام شده در رابطه با تأثیر متقابل فرد و محیط، رضایت مندی از محیط اجتماعی یكی از عوامل بسیار مؤثر در افزایش بهداشت روانی، بالا بردن ظرفیت كاری افراد و در نهایت جامعه می‌باشد.

مجری:
دانشگاه علوم پزشکی ایران 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir