جستجو
Menu

عنوان: طرح مطالعات پتانسيل يابی اراضی وردآورد جهت اجرای طرح سازگاری گونه های گياهی

تاریخ انتشار: 1386/4/25

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 3299

خلاصه مطلب:

هدف:
هدف اصلی در این تحقیق تعیین قابلیت پتانسیل اراضی وردآورد و پیشنهاد گونه‌های مختلف در منطقه در واحدهای كاری متعددی می‌باشد. 

 روش پژوهش: 

روش انجام كار و آمایش منطقه مورد مطالعه، شیوه تجزیه تحلیل سیستمی می‌باشد كه با شناسایی و بررسی تك‌تك منابع، اطلاعات لازم در خصوص شیب، ارتفاع، جهت، مطالعات هیدرولوژی، هواشناسی، زمین‌شناسی، پوشش گیاهی و ... جمع‌آوری و نقشه‌های مربوط به آنها با هم تلفیق و نهایتاً نقشه واحدهای زیست محیطی تهیه شد. سپس آمایش سرزمین برای كاربری های خاص (مرتع داری، كشاورزی، توریسم، حفاظت و ...) صورت پذیرفت.

نتایج :
1ـ توان اصلی منطقه با توجه به مسائل و شرایط ویژه توپوگرافی و خاك كاربری مرتع را دارد. تا شیب 30% برای چرای دام و از آن به بعد به حیات وحش اختصاص داده می‌شود.
2ـ كشاورزی در این منطقه جایز نمی‌باشد. در شیب‌های بالای 60% به دلیل وجود آب دائمی تعدادی باغ میوه وجود دارد كه با هدف طرح تناسب دارد.
3ـ در نقاط جنگل كاری شده و هم چنین اراضی كه بعداً تحت پوشش جنگل كاری قرار می‌گیرد، باید اعمال مدیریت ویژه صورت پذیرد.
در نتیجه‌گیری كلی از آنجا كه اصلی‌ترین بخش منطقه مورد مطالعه را تیپ مرتع با پوشش بنه تشكیل می‌دهد، اصلی‌ترین برنامه را باید به حفاظت اختصاص داد. با توجه به خطر فرسایش خاك احیای پوشش گیاهی الزامی است. با توجه به نزدیكی شهر تهران و امكان استفاده تفرجی، این نوع كاربری باید با اعمال مدیریت باشد.

مجری:
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (منابع طبیعی)

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir