جستجو
Menu

عنوان: طرح ارائه استانداردها و مفاهيم طراحی پارك های شهری و جنگلی

تاریخ انتشار: 1386/4/25

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 12269

خلاصه مطلب:

 هدف:

 بافت های ناهمگن و تفاوت های فاحش طبقاتی در مناطق مختلف شهر تهران و توزیع نامناسب سرانه فضای سبز در مناطق 22 گانه، هم چنین متناسب نبودن توزیع پاركها در سطح شهر با تراكم مختلف جمعیتی و عدم برخورداری از كیفیت مطلوب در بسیاری از پارك ها و در نهایت بی‌بهره‌ بودن فضاهای سبز شهری از اصول و استانداردهای طراحی در پارك ها ضرورت اجرای طرح مذكور را سبب می‌گردد. این تحقیق راهی در جهت ارتقاء دانش طراحان فضای سبز شهری در طراحی مطلوب می‌باشد.

نتایج :
 
1ـ در پارك سازی كنونی تمام اشكال و مفاهیم طراحی از غرب اقتباس گردید. و به طور كلی بسیاری از طراحان در طراحی پارك های موجود توجهی به مفاهیم سنتی ایرانی خصوصاً اقلیم نداشته‌اند. 2ـ در این گزارش مفاهیم و اصول طراحی فضاهای سبز بسیار مهم تر از ارائه روش های طراحی تشخیص داده شد. با به كارگیری مفاهیم و اصول ثابت می‌توان با روش های مختلف و هم چنین با سلیقه‌های متفاوت روش های گوناگونی در طراحی پارك اتخاذ نمود. 3ـ استانداردهای طراحی پارك ها و فضاهای سبز شهر تهران شامل موارد ذیل می‌باشد.

الف سرانه فضای سبز شهری
ب : مكان یابی مناسب 
ج : تناسب طراحی سطوح با سطوح سخت 
د : تعیین نوع پارك ها و مشخصات آنها 

مجری: 
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (دانشکده هنرهای زیبا)

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir