جستجو
Menu

عنوان: طرح‌بازی و زمين‌بازی از ديدگاه روانشناسی كودك  

تاریخ انتشار: 1386/4/25

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 5400

خلاصه مطلب:

هدف:
بازی در حقیقت تأمین كننده رشد جسمانی، ادراكی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی، تربیتی و آموزشی كودكان است. اغلب كودكان در فضاهای شهری مملو از برج‌ها و مجتمع‌های مسكونی محصور گشته‌اند و این نكته ضرورت وجود زمین های بازی را در مجاورت محل‌های مسكونی به اثبات می‌رساند. هدف از این تحقیق طبقه‌بندی بازی ها از دیدگاه روانشناسی و بررسی تاریخچه تشكیل پارك ها از گذشته تا كنون بوده و درآن روابط اجتماعی كودك با محیط اطراف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس به شرایط اقلیمی و محیطی موثر بر زمین بازی و عوامل روانی موثر در جلب توجه كودك به وسایل بازی پرداخته است. 

روش پژوهش: 

در این راستا ابتدا ابعاد رفتاری و فیزیكی زمین بازی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه پس از ارائه مشخصات هر پارك در قالب جداولی به بررسی مشخصات فنی و تعداد وسایل بازی موجود در پارك ها پرداخته و مشكلات موجود به همراه عكس‌های مربوطه ارائه شده است. در ادامه مواردی نظیر: آسیب رسانی به وسایل، وندلیسم در مقایسه با قیمت رفتار كودك در پارك، ایمنی و ارگونومی، آنتریومتری و نیز پلان پارك ها و وسایل مختلف بازی كودكان مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه پرسش نامه‌های رفتاری در پارك های مورد مطالعه تكمیل و در قالب نمودار توزیع فراوانی ارائه شده است.

نتایج :

1ـ لزوم هماهنگی بین بخش های مختلف وسیله بازی و نیز محل قرارگیری آن.
2ـ طراحی مناسب و جذاب وسایل بازی و استفاده از رنگ ها، فر م ها و لوازم به تناسب سلیقه كودكان.
3ـ توجه به شرایط محیطی و جوی پارك در ساخت و استفاده از وسایل
4ـ لزوم توجه به میدان استفاده از وسایل بازی و رعایت فاصله قرارگیری وسایل با یكدیگر
5ـ استفاده از وسایل حقیقی از كار افتاده (نظیر هواپیمای قدیمی) در زمین‌های بازی جهت تقویت رشد فكری كودك
6ـ نوآوری در ساخت وسایل بازی كودكان
7ـ لزوم توجه به كفسازی مناسب در زمین‌های بازی و استفاده از سنگریزه با دانه بندی مطلوب (0/7 ـ 0/5 میلیمتر)
8ـ طراحی وسایل بازی با توجه به سن و جنسیت كودكان و توجه به فرهنگ و آداب و رسوم ملی در ساخت وسایل بازی و نیز انطباق وسایل بازی خارجی با فرهنگ رفتاری و استفاده مردم
9ـ تعیین موقعیت صحیح زمین بازی و در نظر گرفتن كلیه موارد جغرافیایی و اقلیمی محیط
10ـ تلفیق مناسب وسایل بازی و ادغام آنها در یكدیگر
11ـ توجه به زمان و فصل مراجعه كودكان به زمین های بازی و سرپوشیده نمودن بخشی از زمین در فصول خاص
12ـ توجه به كنترل دید والدین و احاطه جامع آنها به كودك و نیز وجود ناظر یا مربی در زمین بازی.

مجری:
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (دانشکده علوم محیطی)
 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir