جستجو
Menu
image

عنوان: مزايا و معايب كمربند سبز (در شهر تهران )

تاریخ انتشار: 1387/12/11

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 8207

خلاصه مطلب:

مشكلات فنی كاشت كمربندسبز

 مشكل آب
در بعضی از اراضی مشمول مثل هاشم‌آباد به علت بالابودن سطح آب های زیرزمینی نیاز به زهكشی دارد. از سوی دیگر در اراضی صالح آباد و خلیل قادری كمبود آب از عوامل محدودیت  اجرای طرح می‌باشد.
2ـ وضعیت خاك
با توجه به خصوصیت ظاهری خاك ها و رژیم حرارتی و رطوبتی 3رده از خاك ها با عنوان Aridisols، Clalcic arthids  ، camborthids  در محدوده طرح تشخیص داده شده است كه هر كدام ویژگی های اختصاصی دارند و به تبع آنها نوع به خصوصی از گیاهان با توقعات مختلف از جمله نیازهای آب خواهی مختلفی را طلب می‌كنند.
3ـ جهت كاشت گیاهان
جهت كاشت گیاهان در كمربند سبز شهر تهران می بایست به گونه ای كه جریانات هوایی وارد به تهران را تقویت كرده موجب افزایش سرعت باد شوند چنان چه در منابع آمده كمربندسبز می‌تواند نقش بادشكن داشته و  سرعت باد را تا 77 % كاهش دهد. از این رو اختصاصا در مورد شهر تهران كه پدیده وارونگی به فراوانی در طول سال رخ می دهد می‌بایست به تقویت جریانات هوایی وارده در شهر پرداخت. این كار می تواند با كاشت ردیف‌های موازی با جهت وزش باد در كمربندسبز شهر تهران تأمین شود به این ترتیب كمربندسبز نه تنها در برابر جریانات بادی نقش بادشكن نخواهد داشت بلكه معبری برای هدایت جریانات هوایی ساخته و از میزان پایداری هوا در سطح شهر كاسته خواهد شد.
4ـ نوع گیاهان
گونه‌های كاشته شده در طرح كمربندسبز در مناطق مختلف عمدتاً شامل : سرونقره ای، كاج، زبان گنجشك، چنار، اقاقیا، نارون، عرعر ، سرو شیراز و سنجد بوده كه سن آنها 20 ـ 4 سال است. اما به نظر می‌رسد گونه‌های سازگارتر با اقلیم خرد هر یك از مناطق شهرداری مانند سنجد و عرعر نیاز به افزایش تعداد دارند. هم چنین متأسفانه هیچ‌گونه درختچه‌ای بین گیاهان كاشته شده مشاهده نمی‌شود كه مطمئنا برای بعضی مناطق مناسب تر است.

 اولویت ها در طرح كمربندسبز 

با توجه به تعریف اولویت ها اجرای طرح در ابتدا در منطقه جنوب تهران اقدام گردید و بیش از 80% از جنگل كاریهای آن به اتمام رسید.20% باقیمانده عمدتا به علت وجود كارگاه‌ها، مناطق مسكونی و كارخانجات دولتی ناتمام ماند. پروژه های اجرا شده شامل حسن آباد، احمد آباد مستوفی، پارك افرا، اراضی صحن مطهر امام خمینی (ره)، پارك توسكا، آزادكوه، غنی آباد، بی‌بی شهربانو، اراضی كارخانه سیمان، پارك جنگلی آزادگان، پادگان های نصر، جان‌بزرگی، حق‌بیان و انصار الحسین . در شمال تهران نیز پارك جنگلی غزال ، اراضی دانشگاه امام حسین، خجیر ، سوهانك، اراضی تله كابین توچال ، پادگان شهید محلاتی، فرحزاد، لدمالكن و اراضی شمال ورد آورد نیز اجرا شده است.
پیشنهادها
1ـ با توجه به تغییر پی در پی كرانه های شهری از زمان طرح تصویب كمربندسبز شهر تهران در سال 58 تاكنون لزوم بازنگری در محل كمربندسبز كاملاً ضروری به نظر می‌رسد اگر چه در بعضی مناطق، محدوده گسترش شهر، كمربندسبز را محاط كرده است.
2ـ چون اجرای كمربند سبز طرحی بین بخشی محسوب می‌شود هماهنگی بین وزارت خانه ها و ادارات مختلف فوق‌العاده اهمیت دارد.
3ـ جنبه‌های فنی كاشت شامل موارد زیر می‌بایست منظور گردد:
الف ـ جهت كاشت گیاهان به موازات وزش باد برای اثر بخشی طرح.
ب ـ نوع گیاهان كاشت شده در هر منطقه با توجه به شرایط اكولوژیكی همان منطقه انتخاب شود.
 ـ در مناطق جنوب كه در حاشیه كویر قرار گرفته حتی‌المقدور از انواع درختچه‌ای به جای درختی استفاده شود.
ـ به جای كاشت نوار باریك و بلند گیاهان، از قطعات پهن جامعه گیاهی استفاده شود تا ضمن تشكیل یك اكوسیستم خرد اعضای جامعه گیاهی از یكدیگر حمایت كرده و بر دوام و پایداری آن اكوسیستم خرد بیفزاید .
4ـ استفاده از تشكل های غیردولتی (NGO ) در احداث و نگهداری كمربندسبز یك حقیقت انكارناپذیر است.
5ـ طرح های مختلف یك نوزاد یك درخت، یك فارغ التحصیل یك درخت، یك ازدواج یك درخت و مانند آن در احداث كمربند سبز به خوبی قابل اجراست .
6ـ برای به اتمام رساندن پروژه كمربندسبز می‌بایست برنامه‌ریزی را به صورت چند فازی انجام داد و یك افق بلندمدت در فاز آخر در نظر گرفت.
7ـ خصوصی سازی در كمربندسبز امری اجتناب ناپذیر در سامان دادن به طرح كمربندسبز كلان شهر تهران می‌باشد.

منابع مورد استفاده :
1ـ اصلی ـ عزیز ، روش تهیه طرح جنگلداری ، دانشگاه تهران، 1348.
2ـ آمار منابع آب دشت تهران ، اداره كل امور آب استان تهران، 1374
3ـ جزیره‌ای ، محمدحسین، جنگل شهری، فصل نامه جنگل و مرتع شماره 12، 1370
4ـ ریاضی ، برهان، جزوه درس درخت شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1374.
5ـ موسسه تحقیقات خاك و آب نشریه شماره 728، سال 1366.

مجری : منیره السادات سادات رضوی  ـ رخشاد حجازی
كارشناس محیط زیست ـ عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشكده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir