جستجو
Menu
  انتخاب رزهای مقاوم
 
   

واریته های مختلفی از رزها برای تعیین اینکه کدام یک با کم ترین مراقبت بهترین رشد را دارند، توسط گروهی از محققین مورد بررسی قرار گرفتند.

در این تحقیق، 16 واریته گل رز طی سالهای 2000 تا 2002 از نظر تعداد گل، اندارۀ گل، درصد گلدهی و توان گیاه مورد بررسی قرار گرفتند (در طی این دوره از هیچ آفت کش و کودی استفاده نشد). و از هر واریته 4 گیاه به عنوان نمونه در تجزیه و تحلیل آماری بررسی شدند. هر ماه میزان مقاومت به بیماری به وسیله نشانه هایی مانند سوختگی گلبرگ، سفیدک سطحی، لکه سیاه رز که از بیماری های رایج در رزها هستند، بررسی گردید. مطالعات نشان می دهد که رزهای غیر پیوندی به طور معنی داری، دارای ظاهری زیباتر و طول عمری بیشتر نسبت به گیاهان پیوندی هستند.
سایر نتایج به شرح زیر می باشد:
نتایج مطالعات اختلاف توان در رده های مختلف رزها را نشان می دهد. واریته polyanthes، از هر نظر بهترین توان و هیبریدهای چای بدترین عملکرد را داشتند. بر این اساس مطالعات گسترده ای در سطح جهانی لازم است تا بتوان انواع مناسب رز (از نظر مقاومت به بیماری ها و استفاده کمتر از کودها و آفت کشها) برای کاشت را معرفی نمود.
 منبع: Sciencedaily
تاريخ انتشار:1387/12/26
تعداد بازديد:4159
  نظرات

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir