جستجو
Menu
image

عنوان: باغ‌های آبی (طراحی و ایجاد برکه ها) (این عنوان برای فروش موجود نمی باشد)

تاریخ انتشار: 1386/5/23

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 3822

خلاصه مطلب:

 اگر چه ایجاد باغ ها و فضای سبز در کشور ما از پیشینه ای تاریخی برخوردار است، با این همه برکه سازی و احداث باغ های آبی، در این سرزمین تا حدودی ناشناخته باقی مانده است. در این کتاب ضمن رعایت جنبه های عملی و کاربردی به مراحل گوناگون مرتبط با ایجاد باغ های آبی پرداخته شده است.

مولف : جان داوز  

مترجم : سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

سال انتشار : 1374

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir