جستجو
Menu

عنوان: اردوي يك روزه به مقصد كاشان - شهر كامو و زيارت امامزاده محمد (ع) توسط پایگاه بسیج خواهران در روز 23 خرداد ماه 1398

تاریخ انتشار: 1398/3/27

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 37

خلاصه مطلب: اردوي يك روزه به مقصد كاشان - شهر كامو و زيارت امامزاده محمد (ع) در روز 23 خرداد ماه 1398 توسط پایگاه بسيج خواهران سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران برگزار گرديد.


 
 

 


منبع: پایگاه بسیج سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران - مورخ 98/3/27

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir