جستجو
Menu

عنوان: مجموعه دارالشهداء

تاریخ انتشار: 1397/12/4

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 79

خلاصه مطلب:

نام پروژه: مجموعه دارالشهداء

موقعیت پروژه: ضلع شمالی حریم راه آهن تهران - اهواز . انتهای خیابان برادران مقدم

منطقه: 17 ناحیه 3
مساحت پروژه: 39/421 متر مربع (ابنیه)

امکانات پروژه:
سرویس بهداشتی، آبخوری، زمین بازی کودکان، زمین اسکیت و ..

   
براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir