جستجو
Menu
image

عنوان: مجموعه مقالات علمی و تخصصی فضای سبز (جلد هشتم)

تاریخ انتشار: 1397/10/15

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 91

خلاصه مطلب: تاریخ انتشار: 1390

مقالات ارائه شده:

1-مطالعه اثر مواد حفاظتی در التیام زخم های ناشی از صدمات مکانیکی در درختان کاج و چنار

2- دیوارهای سبز، شهرهای سبز

3-تخمین و برآورد آب مورد نیاز فضای سبز

4- پرندگان فضای سبز شهر تهران

5- برنامه مدیریت تلفیقی احداث و نگهداری گیاهان فضای سبز شهر تهران

6- آلرژی، آلرژی زایی و آلودگی هوا بر آلرژی زایی گیاهان

7- نماتد و تظاهرات نماتدزدگی

8- باغ مستوفی الممالک

9- مروری بر مبانی طراحی فضای سبز باز نواحی مسکونی متناسب با شرایط کودکان

10- هرس درختان مجاور خطوط انتقال برق

11- ارغوان


- با خوانندگان: آشنایی با انتشارات سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

قیمت: 4000 تومان

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir