جستجو
Menu
image

عنوان: مدیریت بهینه تغذیه گیاهان و 100 نکته کاربردی در تغذیه برگی

تاریخ انتشار: 1397/10/5

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 83

خلاصه مطلب:

خلاصه مطلب:
 در این کتاب که مشتمل بر چهار فصل می باشد، مطالب مفیدی پیرامون مدیریت بهینه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان بخصوص در شرایط شهری ارائه گردیده است.

- در فصل اول این کتاب مطالبی در خصوص خاک های شهری، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، عوامل موثر در رشد گیاهان، نقش عناصر غذایی ضروری در گیاهان، کارکرد و علائم کمبود عناصر غذایی و معرفی روش های رفع آنها ارائه و انواع کودها معرفی می شود. در فصل دوم مفهوم تنش و آشنایی با انواع تنش های زنده و غیر زنده، پاسخ های مهم دفاعی گیاهان در شرایط بروز تنش و نقش برخی از عناصر غذایی در مدیریت تنش های زنده و غیر زنده بیان می گردد. در فصل سوم به آشنایی با خاک های آهکی و محدودیت های آنها، آشنایی با نقش و کارکرد مواد آلی و مدیریت کاربرد آنها در بهبود جذب عناصر غذایی و ارتقاء حاصلخیزی خاک، وضعیت عناصر غذایی در خاک های ایران، آشنایی با آزمون خاک و روش تجزیه گیاه وتوصیه کودی و هم چنین مفهوم کیفیت آب و تفسیر نتایج آزمون آن می پردازد. در فصل آخر نیز به ضرورت کاربرد تکنیک تغذیه برگی گیاهان و محاسن آن، کودهای مناسب برای مصرف در روش تغذیه برگی و زمان و روش مصرف عناصر به صورت محلول پاشی و نکات کلیدی در اجرای موفق آن اشاره شده است.

- مؤلف: دکتر بابک متشرع زاده و دکتر سید مجید موسوی
- ویراستار فنی: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
- ناشر: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران و سازمان جهاد دانشگاهی تهران
- قیمت: 20 هزارتومان
- سال انتشار: 1397

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir