جستجو
Menu

عنوان: بازدید از باغ گیاه شناسی با حضور همكاران بسیجی مورخ97/7/30

تاریخ انتشار: 1397/9/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 56

خلاصه مطلب: بسيج سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران اقدام به بازدید از باغ گیاه شناسی در تاريخ 97/7/30 با حضور همكاران بسیجی شاغل در اين سازمان نمود.


 

 

منبع: بسیج سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران مورخ 97/10/20

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir