جستجو
Menu

عنوان: آگهي فراخوان شناسايي مشاور جهت مديريت طرح جامع آب خام فضاي سبز شهر تهران

تاریخ انتشار: 1397/8/2

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 133

خلاصه مطلب:

سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران در نظر دارد جهت مديريت طرح جامع آب خام فضاي سبز شهر تهران اقدام به شناسايي مشاوران واجد صلاحيت نمايد . لذا از كليه مشاوران كه داراي رتبه 1 گروه آبياري و زهكشي از سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند دعوت مي نماید از تاريخ درج آگهي بمدت 5 روز (به غير از پنج شنبه و جمعه ها)در وقت اداري نسبت به ارائه مدارك مورد نياز جهت ارزيابي كيفي در پاكت در بسته و به صورت لاك و مهر شده  به دبيرخانه اين سازمان واقع در تهران - ميدان آرژانتين -ابتداي خيابان بيهقي - سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران تحویل نمایند.

 معيارهاي ارزيابي كيفي

1)تجربه (سابقه اجرايي)

2)سرمايه انساني

3)ارزشيابي سالانه

4)توان مالي

5)تجربه ارائه خدمات مهندسي به شهرداري تهران

6)رعايت نظم و ترتيب در ارائه اسناد ،كامل بودن مدارك و ارائه مناسب    


 مدارك مورد نياز جهت ارزيابي :

1) تصوير اساسنامه و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي شركت

2) تصوير گواهي رتبه بندي

3) تعداد پرسنل تمام وقت و پاره وقت به تفكيك مدرك تحصيلي

4) رزومه پروژه ها و فعاليت هاي شركت

5) فهرست كارفرمايان قبلي به همراه رضايت نامه هاي آنها

6) ساير تاييديه ها و گواهي نامه ها از مراجع ذيصلاح

7) ساير مدارك مفيد به تشخيص شركت

ضمناً كليه مدارك فوق مي بايست داراي امضائ مجاز و مهمور به مهر شركت باشند .

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران     

Http://parks.tehran.ir
براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir