جستجو
Menu
image

عنوان: گلسنگ

تاریخ انتشار: 1397/7/14

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 102

خلاصه مطلب:

گلسنگ ها گیاهانی هستند که ریشه، برگ یا گل ندارند. اگر چه برگ یا گل ندارند ولی با رنگ خاکستری روشن یا سفیدی که دارند می توانند هنگامی که خیس و مرطوب هستند به سبز روشن تغییر رنگ داده و ظاهر کاملاً جالبی پیدا کنند.

در حدود 16000 نوع گلسنگ یافت می شود. این گیاه در هر جا و مکانی از بیابان های سوزان گرفته تا روی صخره های یخبندان و بسیار سرد منطقه ( قطب جنوب)، می روید.

گیاه مذکور در نقاط متروکه بر روی سنگ ها و صخره های عریان، خاک ها، چوب های مرده و پوست درختان نیز روییده و می تواند در گرما، سرما، رطوبت یا خشکی به زندگی ادامه دهد.
تقریباً در تنها نقطه ای که این گیاه وجود ندارد در نزدیکی شهرها می باشد زیرا در این نقاط در اثر دود، گرد و خاک و گاز زغال سنگ تلف می شوند.
در حقیقت گلسنگ از دو نبات به وجود می آید که با هم رشد و نمو می کنند و شامل جلبک و نوعی قارچ می باشند. قسمت بیشتری از گلسنگ را ماده قارچی خاکستری رنگ که به صورت رشته ریسمان است، تشکیل می دهد.
در بین قارچ های فیبری سلول های سبز روشن جلبک قرار دارند. چون جلبک نباتی سبز می باشد، می تواند غذای خود را تهیه کند ولی قارچ که گیاهی فاقد سبزی است. از تامین غذای خود عاجز است. بنابر این گلسنگ قارچی از مواد غذایی که به وسیله جلبک درست می شود مصرف می کند.
جلبک هم از آبی که به وسیله قارچ ها جذب شده استفاده می کند و این آب نیز خود محافظ و پناهگاهی برای جلبک محسوب می شود. گلسنگ ها خیلی به کندی نمو می کنند ولی زندگی طولانی دارند.
برخی از اجتماعات این گیاه به نظر می رسد که تا مدت 2000 سال عمر کرده باشند! در بعضی از گلسنگ ها، قارچ ها تولید هاگ می کنند لیکن بیشتر گلسنگ ها در اثر شکسته شدن تکه های بسیار ریز آن به وسیله باد به نقاط تازه ای حمل شده و یا به وسیله قسمت هایی از آن که به آسانی قطع شده و گلسنگ جدیدی را بوجود می آورد، تکثیر پیدا می کنند.
گلسنگ ها اولین گیاهانی هستند که بر روی صخره های عریان نمو می کنند. این گیاه ذرات سنگ را سست کرده و با گلسنگ های فاسد شده لایه نازکی از خاکی را تشکیل می دهد که روی آن نباتات دیگری می توانند نمو و رشد کنند.


منبع: koodak@tebyan.com 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir