جستجو
Menu

عنوان: برگزاري كارگاه چراغ خانه با موضوعيت " كنترل فرزندان در فضاي مجازي" مورخ 97/4/26

تاریخ انتشار: 1397/5/27

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 59

خلاصه مطلب:

 بسيج سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران اقدام به برگزاري كارگاه چراغ خانه با موضوعيت " كنترل فرزندان در فضاي مجازي" در تاريخ 97/4/26 با حضور همكاران محترم شاغل در اين سازمان نمود. 

منبع: بسیج سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir