جستجو
Menu

عنوان: آگهي فراخوان شناسايي مشاور

تاریخ انتشار: 1397/5/7

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 226

خلاصه مطلب: سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران در نظر دارد جهت مديريت طرح جامع آب خام فضاي سبز شهر تهران اقدام به شناسايي مشاوران واجد صلاحيت نمايد . 

لذا از كليه مشاوران كه داراي رتبه 1 گروه آبياري و زهكشي از سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند دعوت مي نماید از تاريخ درج آگهي بمدت 5 روز (در وقت اداری ، به غير از پنج شنبه و جمعه ) مدارك مورد نياز جهت ارزيابي كيفي را در پاكت در بسته و به صورت لاك و مهر شده به دبيرخانه اين سازمان واقع در تهران - ميدان آرژانتين - ابتداي خيابان بيهقي - سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران تحویل نمایند.

معيارهاي ارزيابي كيفي :
1)تجربه (سابقه اجرايي)
2)سرمايه انساني
3)ارزشيابي سالانه
4)توان مالي
5)تجربه ارائه خدمات مهندسي به شهرداري تهران
6)رعايت نظم و ترتيب در ارائه اسناد ،كامل بودن مدارك و ارائه مناسب 
مدارك مورد نياز جهت ارزيابي : 
1) تصوير اساسنامه و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي شركت 
2) تصوير گواهي رتبه بندي 
3) تعداد پرسنل تمام وقت و پاره وقت به تفكيك مدرك تحصيلي 
4) رزومه پروژه ها و فعاليت هاي شركت 
5) فهرست كارفرمايان قبلي به همراه رضايت نامه هاي آنها 
6) ساير تاييديه ها و گواهي نامه ها از مراجع ذيصلاح 
7) ساير مدارك مفيد به تشخيص شركت 
ضمناً كليه مدارك فوق مي بايست داراي امضائ مجاز و مهمور به مهر شركت باشند .


منبع: روابط عمومی سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران مورخ 1397/5/7

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir