جستجو
Menu
image

عنوان: كاج مطبق

تاریخ انتشار: 1397/3/12

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 150

خلاصه مطلب:

نام علمی: Araucaria heterophylla

خانواده: Araucariaceae

 گیاهی موزون و برگ زینتی، کند رشد، همیشه سبز با شاخه های افقی و برگ های سوزنی و نرم ، مناسب برای نگهداری در آپارتمان، گلخانه و يا اتاق آفتابگير می باشد. گياه را مي توان در فصل تابستان خارج از آپارتمان و در سايه قرار داد. 

نیاز ها :

  نور فيلتر شده خورشيد را می پسندد.  درطول مدت زمستان مکان های سرد را ترجيح مي دهد و تحمل دماي خنك تر تا صفر درجه سانتی گراد را نیز دارد. آبياري منظم با آب فاقد املاح انجام گیرد و سطح خاك نباید خشك شود. اين گياه تحمل هواي خشك را نیز دارد اما مه پاش آب چند نوبت در روز ضروریستبرای رشد بهینه، هر دو هفته یک بار و از بهار تا پائيز كود نيتروژنه ضعیف استفاده گردد.

 ازدیاد :

 تکثیر از طریق کاشت بذر در فصل بهار و یا قلمه شاخه های جوان در گلخانه ای با دمای 20 درجه سانتی گراد امکان پذیر است.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir