جستجو
Menu
image

عنوان: سیمبیدیوم

تاریخ انتشار: 1397/3/6

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 127

خلاصه مطلب:

نام علمی: Cymbidium

خانواده: Orchidaceae           

    اركيده‌اي بلند با برگ هاي كشيده وعلفی و توده‌اي از گل هاي با دوام و مومی که بر روي خوشه‌اي كماني شكل قرار گرفته اند. گل ها به رنگ هاي سبز، زرد، صورتي و یا سفيد که معمولاً دارای خال های زیبا و يا علائم ديگر هستند. این اركيده گل دهنده مناسب براي داخل آپارتمان، گلخانه و يا اتاق آفتابگير می باشد.

نیاز ها :

   نور فليتر شده خورشيد را ترجیح می دهد. دور از تابش مستقيم نور خورشيد قرار گيرد. تحمل دماي خنك تا 10 درجه سانتی گراد را دارد. در طول مدت گلدهي از كود مخصوص اركيده استفاده شود. اگر ريشه گياه نياز به فضاي بيشتري دارد در اوايل بهار گلدان را تعویض نمائید. به عنوان خاک از کمپوست مخصوص اركيده استفاده شود.

ازدیاد :

تکثیر از طریق  تقسيم گياه در فصل بهار و يا برداشت پيازهاي قبلي صورت می گیرد.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir