جستجو
Menu
image

عنوان: نگونسار - سيكلامن

تاریخ انتشار: 1397/3/6

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 217

خلاصه مطلب:

نام علمی: Cyclamen

خانواده: Primulaceae

 گياهي است پایا، گلدار، ریشه غده ای با برگ هاي قلبی شكل به رنگ سبز آبي با رگه های نقره‌اي. گل ها به رنگ هاي مختلف سفيد، صورتي، قرمز و ارغواني که گاهي دارای لکه های تيره‌تر مي باشد. گلبرگ ‌ها ممکن است ساده و يا در حاشيه، چین دار باشند.                                                                                                                                                      

  نیازها :

نور فيلتر شده خورشيد را ترجیح داده و دور از تابش مستقيم نور خورشيد قرار گيرد. از آنجا که اگر آب در پای طوقه باقی بماند موجب پوسیدگی می گردد، خاك را به صورت مستقيم آبياري نکنید و گلدان را به مدت ده دقيقه در ظرف آب قرار دهید. به آبياري منظم نیاز داشته و براي آبياري مجدد بايد خاك گياه كمي خشك گردد. ماندن آب در زیر گلدانی موجب پوسیدگی گیاه می گردد. به طور منظم گل هاي پژمرده و ساقه های منتهی به آنها را حذف کنید. بعد از فصل گلدهي گياه نياز به دوره خواب دارد. برای این منظور گیاه را در فضايي سرپوشيده در باغ و يا در مكاني سرد در داخل آپارتمان با دماي تقريبی 15 درجه سانتی گراد نگاهداري کنید. اگر گياه در باغ نگهداري مي شود قبل از اينكه دما به 8 درجه سانتی گراد برسد گياه را به داخل آپارتمان منتقل کنید. خاك گلدان را هر ساله در فصل پائيز تعويض نمائید.

ازدیاد :

  تکثیر از طریق کاشت بذر از اواسط تابستان تا اواخر زمستان انجام شود. 
براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir