جستجو
Menu
image

عنوان: نازك شمعي يا كراسولا

تاریخ انتشار: 1397/3/6

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 151

خلاصه مطلب:

نام علمی: Crassula Ovata

خانواده: Crassulaceae

 درختچه‌اي مقاوم  با برگ هاي براق و گوشتي، به شكل قاشقک  كه در برابر آفتاب رنگ آن قرمز مي گردد و مناسب براي داخل آپارتمان، گلخانه و يا اتاق آفتابگير در فصل تابستان می باشد. گياهان مسن‌تر، گل هاي سفيد مايل به صورتي ایجاد می کنند.

نیاز ها :

 نور كامل خورشيد را ترجیح می دهد. تحمل نور فيلتر شده خورشيد را نیز دارد. در اثر آبياري زياد پوسيده و از بين مي رود. آبياري به طور معمولی از بهار تا پائيز انجام گیرد. براي آبياري مجدد اجازه دهید خاك گياه خشك گردد. در فصل زمستان تقريباً بايد خاك گياه خشك باشد. تحمل دمای صفر درجه سانتی گراد را نیز دارد. اين گياه نياز به دوره خواب درطول زمستان دارد. در آن زمان بايد در مكاني سرد و دماي تقريبی 5 درجه سانتی گراد نگهداري گردد. تعويض خاك هر سه سال یک بار و در فصل بهار صورت پذیرد.

ازدیاد :

تکثیر از طریق قلمه رأس ساقه در هر زمان از سال انجام شود.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir