جستجو
Menu

عنوان: اقاقیا معمولی

تاریخ انتشار: 1397/2/31

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 731

خلاصه مطلب:

نام علمی : Robinia pseudoacacia

خانواده : Papilionaceae


درختی است سریع الرشد تقریباً بدون کرک با تنه ای با پوست قهوه ای تیره عمیقاً شیاردار و شاخه های خاردار، خزان کننده، اغلب مولد ریشه جوش. شاخه ها بدون جوانه انتهائی. برگ ها متناوب، تخم مرغی یا بیضوی. گل ها پروانه آسا، به رنگ های سفید و صورتی. گل های صورتی رنگ اقاقیا عطر خوبی دارند. میوه به صورت نیام های لوبیائی شکل قهوه ای مایل به قرمز که در زمستان روی درخت می مانند. از این درخت به عنوان بادشکن و نیز جنگلکاری در مناطق خشک و خاک های شنی خشک استفاده می شود و در فضای سبز برای کنترل فرسایش خاک و نیز سایه افکنی کاربرد دارد. ریشه ها به نسبت تهاجمی هستند.

 Robinia pseudoacacia var.ambelifera  واریته ای بدن خار از این جنس می باشد که تاج آن چتری است.
 نیازها :
برای آبیاری و تغذیه توجه خاصی نیاز ندارد. گرما، سرما و شرایط کویری را تحمل می کند. خاک آهکی، خاک های ضعیف، قلیائی یا شنی و خشکسالی را تحمل می کند. دود و گرد و خاک را نیز تحمل می نماید.
ازدیاد :
از طریق بذر انجام می گردد.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir