جستجو
Menu

عنوان: زبان گنجشک - ون

تاریخ انتشار: 1397/2/31

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 853

خلاصه مطلب:

 نام علمی :  Fraxinus excelsior var. Coriarifolia

 خانوادهOleaceae

 

این درخت در جوانی دارای تاجی باریک و هرمی است که به تدریج به درختی سایه گستر تبدیل می شود. تنه آن خاکستری، قرمز با شیارهای عمیق است. برگچه ها 7-11 تائی، به شکل تخم مرغی سرنیزه ای، سطح فوقانی سبز تیره، سطح تحتانی سبز روشن و بدون کرک می باشد.
  نیازها :
این گیاه به کم آبی و سرما مقاوم است و مناسب جنگل کاری می باشد. مقاوم به هوای آلوده شهری و صنعتی است. آب و هوای صحرائی و ساحلی را تحمل می کند. خاک مرطوب و غنی را ترجیح می دهد ولی در خاک های خشک و قلیائی نیز رشد مناسبی دارد. در فضای سبز، کاشت این درخت به جای چنار پیشنهاد می گردد.
 ازدیاد :
 ازدیاد از طریق بذر و قلمه صورت می گیرد.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir