جستجو
Menu
image

عنوان: كالادیوم (فیل گوش)

تاریخ انتشار: 1397/2/31

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 91

خلاصه مطلب:

 نام علمی: Caladium bicolor

خانواده: Araceae

گياهي است برگ زینتی مناسب براي داخل آپارتمان و يا فضاهاي باز سايه‌دار در فصل تابستان. کالادیوم غده‌اي، علفي، دائمي، با برگ هاي قلبی شكل واجد لكه‌هاي روشن صورتي، سفيد، ارغواني، شیری و يا سبز زرد می باشد.

نیاز ها :

تحمل نور فيلتر شده خورشيد را دارد و دور از تابش مستقيم خورشيد قرار گيرد. در سايه برگ هاي آن كمرنگ مي‌شوند. گرما را ترجیح داده و تحمل دماهای خنک تا 18درجه سانتی گراد را نیز دارد. در زمان رشد به آبياري منظم نیاز دارد. براي آبياري مجدد اجازه دهید سطح خاک خشک گردد. در دوره خواب، گياه را آبياري نکنید. در اثر آبياري زیاد گياه مي‌پوسد و از بين مي رود، با اسپري دستي رطوبت لازم را به گياه برسانید. درطول مدت زمستان غده‌ها را در دماي تقريبی 18درجه سانتی گراد و مکانی خشك نگهداری نمائید. در اوايل بهار غده ها را به گلدان جدید منتقل و آبياري را شروع کنید.

ازدیاد :

 تکثیر از طریق تقسیم گیاه در فصل بهار صورت می گیرد.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir