جستجو
Menu
image

عنوان: گیاهان پهن برگ مقاوم به شرایط نامساعد

تاریخ انتشار: 1397/2/4

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 310

خلاصه مطلب:

نام کتاب: گیاهان پهن برگ مقاوم به شرایط نامساعد

گردآورنده: رامتین یارایی

ویراستاران علمی: دکتر علی مفیدی، دکتر اسداله حجازی 

ناشر: سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

دریافت فایل PDF :

 براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir