جستجو
Menu

عنوان: برگزاري كارگاه چراغ خانه با موضوعيت " مهارت هاي ارتباطي موثر" مورخ 96/10/10 و 96/10/17

تاریخ انتشار: 1396/10/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 84

خلاصه مطلب:

بسيج سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران اقدام به برگزاري كارگاه چراغ خانه با موضوعيت " مهارت هاي ارتباطي موثر در مورخ 96/10/10 با حضور 23 نفر و 96/10/17 با حضور 26 نفر از همكاران محترم شاغل در اين سازمان نمود.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir